Čestitamo Prof.dr.sci Ademu Salihagiću na prijemu u Internacionalnu akademiju nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Prof.dr.sci Ademu Salihagiću