Oralna kirurgija

oralna-kirurgija2.jpg

Oralna kirurgija-specijalistička djelatnost stomatologije. Najčešći oralno kirurški zahvati su vađenje zuba, resekcije korijena, operativno vađenje umnjaka, operacije cista, operacije benignh tumora (uz patohistološku pretragu), liječnje odontogene upale, otkrivanje i liječenje bolnih poremećaja i sindroma, pretprotetska kirurgija, zbrinjavanje povreda zuba i čeljusti, predimplantološka regenerativna kirurgija- podizanje dna sinusa, osteoplastike i augmentacije alveolarnog grebena.

Svi zahvati oralne kirurgije rade se u lokalnoj anesteziji i u potpunosti su bezbolni

Ordinira prof.dr. Adem Salihagić prim.spec.oral.kirurg, koji u suradnji sa svojim timom osigurava za svakog pacijenta kvalitetnu uslugu.