Oralna medicina

oralna-kirurgija.jpg

Oralna medicina je stomatološka disciplina koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti sluznica, žlijezda slinovnica i oralnim bolnim sindromima.

U usnoj duplji se javljaju oboljenja gingive, usana, jezika, pljuvačnih žlijezda, gangrenoznih procesa u ustima, virusne infekcije, gljivične infekcije, afte, alergijske reakcije, kožne bolesti sa znacima u ustima, tumori u ustima, poremećaj endokrinih žlijezda i drugo.