Protetika

protetika.jpg

Dio stomatologije koja se bavi nadomještanjem nedostajućih zuba i mekanih dijelova usne šupljine potpunim (totalnim), djelomičnim (parcijalnim) protezama, krunicama, mostovima i ljuskama upotrebom klasičnih materijala i najasvremenijih kao što je cirkon .

Dijeli se na mobilnu i fiksnu.

U našoj ordinaciji sa dugogodišnjim iskustvom u vlastitom laboratoriju i u suradnji sa drugim laboratorijima izrađujemo:

Fiksne protetske radove:

  • Zubne krunice i mostove
  • Metal-keramičke krunice i mostove
  • Bezmetalne keramičke krune i mostove - cirkon
  • Inlays, onlays, overlays
  • Ljuskice

Mobilne protetske radove:

  • Potpuna (totalna) proteza
  • Djelomična (parcijalna) proteza (akrilatna i metalna-wironit)
  • Djelomična proteza sa zglobnim vezama
  • Zubne proteze poduprte sa implantatima
  • Elastične (fleksi) proteze